بیشترین ترافیک ماهانه متعلق به کدام سایت‌ها است؟

بیشترین ترافیک ماهانه متعلق به کدام سایت‌ها است؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد سایت آلفابت با ۱۲۰ میلیارد بازدید ماهانه، پرترافیک‌ترین سایت جهان است.