بهترین رویدادهای آسمان شب در سال ۲۰۲۲

بهترین رویدادهای آسمان شب در سال ۲۰۲۲

از ماه‌گرفتگی کامل تا هم‌ترازی پنج سیاره و بارش‌های شهابی امسال شاهد رویدادهای جالبی در آسمان شب خواهیم بود.