بهترین روش پاسخ‌دادن به سوال «از خودت بگو» در مصاحبه استخدام چیست

بهترین روش پاسخ‌دادن به سوال «از خودت بگو» در مصاحبه استخدام چیست

«از خودت بگو» یکی از سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین سؤال‌هایی است که معمولا در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شود. چگونه می‌توان به بهترین نحو به این سؤال پاسخ داد؟