برنامه‌ مایکروسافت برای اتصال مردم مناطق فقیرنشین جهان به اینترنت

برنامه‌ مایکروسافت برای اتصال مردم مناطق فقیرنشین جهان به اینترنت

طرح ابتکاری مایکروسافت برای ارائه‌ی اینترنت به مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.