بررسی استانداردهای ابعادی مادربردها و کاربردهای مختلف آن

بررسی استانداردهای ابعادی مادربردها و کاربردهای مختلف آن

مادربردها با یکی از سه استاندارد اصلی ATX و MicroATX و Mini-ITX عرضه می‌شوند که در این مطلب هریک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.