اینتل جزئیات مربوط به معماری گرافیکی Xe را منتشر کرد

اینتل جزئیات مربوط به معماری گرافیکی Xe را منتشر کرد

جزئیات مربوط به معماری Xe اینتل از کارت گرافیکِ محاسبات پرچم‌داری خبر می‌دهد که ۱۰۰۰ واحد محاسباتی و حافظه‌ی کش رمبو دارد.