اینتل با طعنه غیرمستقیم به AMD، بر پایداری پلتفرم در پردازنده‌های Core X اشاره کرد

اینتل با طعنه غیرمستقیم به AMD، بر پایداری پلتفرم در پردازنده‌های Core X اشاره کرد

اینتل با یادآوری غیرمستقیم مشکل بوست پردازنده‌های رایزن، سعی می‌کند دستیابی به فرکانس بوست ادعایی در پردازنده‌های جدید خود را تنها مؤلفه‌ی لازم در پایداری پلتفرم‌ها جلوه دهد.