ایران لاک؛ قفل های بدون کلید برای معلولان

ایران لاک؛ قفل های بدون کلید برای معلولان

فناوری با قفل‌های دیجیتال به‌ کمک شهروندان معلول چه در محل کار و چه در خانه می‌آید.