اکوسیستم‌های دریایی به‌سادگی به وضعیت طبیعی خود بازنمی‌گردند

اکوسیستم‌های دریایی به‌سادگی به وضعیت طبیعی خود بازنمی‌گردند

انسان‌ها با تغییرات اقلیمی و مداخله در سیستم‌های دریایی کل اکوسیستم دریایی را در معرض خطر قرار داده‌اند و بازگشت به حالت طبیعی میلیون‌ها سال طول می‌کشد.