اپل در دادخواهی علیه Fortress به اینتل ملحق شد

اپل در دادخواهی علیه Fortress به اینتل ملحق شد

اپل و اینتل با دادخواهی از Fortress که زیرمجموعه‌ی سافت‌بانک است، خواستار بازگرداندن خسارات واردشده و ابطال پتنت‌های ثبت‌شده شده‌اند.