اپل با همکاری Valve در حال تولید هدست واقعیت افزوده است

اپل با همکاری Valve  در حال تولید هدست واقعیت افزوده است

گزارش زنجیره‌ی تأمین حاکی از آن است که اپل مشغول تولید هدست واقعیت افزوده‌ی جدیدی با همکاری شرکت Valve است.