اولین ایرباد بی‌سیم ریزر با رفع تاخیر صوتی بازی در اندروید رونمایی شد

اولین ایرباد بی‌سیم ریزر با رفع تاخیر صوتی بازی در اندروید رونمایی شد

ایربادهای جدید ریزر با قابلیت رفع تأخیر صوتی در اندروید ارائه شده‌اند و عملکرد خوبی را در بین هدفون‌های بی‌سیم به ارمغان خواهند آورد.