اولین اپراتور خصوصی پست در پی ایجاد هم‌افزایی بین فعالان این حوزه است

اولین اپراتور خصوصی پست در پی ایجاد هم‌افزایی بین فعالان این حوزه است

اولین اپراتور خصوصی پست ایران که با عنوان پست‌ اول شناخته می‌شود، اعلام کرده که در پی دایر کردن یک شبکه‌ی ساخت یافته میان تمام فعالان پستی است.