اولین آزمایش Bloodhound LSR با سرعت ۵۳۷ کیلومتربرساعت انجام شد

اولین آزمایش Bloodhound LSR با سرعت ۵۳۷ کیلومتربرساعت انجام شد

خودرو مافوق صوت بلادهوند LSR اولین آزمایش سرعت خود را با ثبت موفقیت‌آمیز سرعت ۵۳۷ کیلومتر‌بر‌ساعت در صحرا به‌پایان رساند.