انسان‌ها برای سکونت در غار دنیسووا با حیوانات درنده رقابت می‌کردند

انسان‌ها برای سکونت در غار دنیسووا با حیوانات درنده رقابت می‌کردند

یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد، انسان‌ها و حیوانات گوشتخوار برای صدها هزار سال در غار دنیسووا زندگی کردند و احتمالا با هم در رقابت بودند.