افزایش موقت ارزش سهام فیسبوک؛ بازگشت به گردونه رقابت

افزایش موقت ارزش سهام فیسبوک؛ بازگشت به گردونه رقابت

ارزش سهام فیسبوک پس از مشکلات سال گذشته و بی‌اعتمادی کاربران، کاهش چشمگیری یافته بود؛ اما گویا دوران جدیدی برای این شرکت در پیش است.