افزایش امیدواری دانشمندان برای ساخت واکسن کرونا

افزایش امیدواری دانشمندان برای ساخت واکسن کرونا

دانشمندان به‌شدت نسبت به تولید واکسن کووید ۱۹ در حداقل زمان ممکن خوش‌بین هستند؛ اما تولید و توزیع آن با چالش‌های متعددی همراه است.