استفاده از رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه اجباری می‌شود

استفاده از رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه اجباری می‌شود

طبق اطلاعیه‌ی بانک مرکزی به شبکه‌ی بانکی کشور، از ابتدای دی ماه سال جاری، رمز ایستا کنار گذاشته شده و برای تمامی خریدهای اینترنتی باید از رمز دوم پویا استفاده شود.