ارسال هوشمند بسته با ماکسیم

ارسال هوشمند بسته با ماکسیم

 تعرفه «پیک مرسولات» ماکسیم امکان ارسال هوشمند، سریع و به‌صرفه انواع مرسولات را فراهم کرده است.