ارائه طرح باتری‌های کوانتومی بدون نیاز به شارژ

ارائه طرح باتری‌های کوانتومی بدون نیاز به شارژ

باتری‌های کوانتوم اساسا مبنی‌بر قواعد اصول کوانتومی کار می‌کنند. دانشمندان موفق شده‌اند طرحی از این نوع باتری ارائه دهند که شارژ آن تمام نمی‌شود.