ادوبی اپلیکیشن طراحی و نقاشی Fresco را برای استفاده کاربران آیپد معرفی کرد

ادوبی اپلیکیشن طراحی و نقاشی Fresco را برای استفاده کاربران آیپد معرفی کرد

Fresco، نسل جدید اپلیکیشن مخصوص طراحی و نقاشی ادوبی، با ویژگی‌های درخورتوجه برای استفاده‌ی کاربران آیپد معرفی شد.