ادامه فعالیت دوچرخه‌های بیدود در هاله‌ای از ابهام

ادامه فعالیت دوچرخه‌های بیدود در هاله‌ای از ابهام

بیش از دو هفته از جمع‌آوری دوچرخه‌های بیدود از سطح تهران می‌گذرد و شهرداری خواستار فعالیت مجدد این شرکت یا استرداد مبلغ سپرده به مشترکان شده است.