آینده ویروس کرونا چه خواهد بود؟

آینده ویروس کرونا چه خواهد بود؟

دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند وقتی ایمنی دربرابر ویروس کرونای جدید در بزرگ‌سالان فراگیر شود، ویروسی که اکنون همه‌ی جهان را به ویرانی کشیده است، شبیه سرماخوردگی خواهد بود.