آیفون‌‌ ساخت هند در بازار سایر کشورها نیز فروخته خواهد شد

آیفون‌‌ ساخت هند در بازار سایر کشورها نیز فروخته خواهد شد

برخی مدل‌های آیفون که در هند تولید می‌شوند، به بازار سایر کشورهای جهان صادر و فروخته خواهند شد.