آیا قطعی‌ مکرر برق ارتباطی با استخراج ارز دیجیتال دارد؟

آیا قطعی‌ مکرر برق ارتباطی با استخراج ارز دیجیتال دارد؟

این روزها از گوشه و کنار می‌شنویم که استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال باعث آلودگی شدید هوا و کمبود برق شده است. آیا این مسئله حقیقت دارد؟