آیا آزمایش DNA می‌تواند شدت بیماری براثر کووید ۱۹ را پیش‌بینی ‌کند؟

آیا آزمایش DNA می‌تواند شدت بیماری براثر کووید ۱۹ را پیش‌بینی ‌کند؟

شرکتی استرالیایی می‌گوید با آزمایش DNA می‌تواند پیش‌‌بینی کند در صورت ابتلا به کووید ۱۹، شدت بیماری فرد چقدر خواهد بود.