آمریکا، وزیر ارتباطات را تحریم کرد

آمریکا، وزیر ارتباطات را تحریم کرد

ایالات متحده‌ی آمریکا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را تحریم کرد.