آمار دانلود اپلیکیشن‌ها در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹ منتشر شد

آمار دانلود اپلیکیشن‌ها در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹ منتشر شد

آمار جدید نشان می‌دهد درحدود ۸۰ درصد از اپلیکیشن‌هایی که در بازه‌ی زمانی سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۱۹ دانلود شده‌اند، فقط به ۱ درصد از سازندگان اپلیکیشن‌ها تعلق دارند.