آلودگی ۴۵ هزار دستگاه اندرویدی به بدافزار xHelper

آلودگی ۴۵ هزار دستگاه اندرویدی به بدافزار xHelper

xHelper بدافزاری سمج به‌نظر می‌‌رسد که تاکنون راهی برای حذف دائمی آن یافت نشده است.