آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن

آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن

آلودگی هوا تأثیر شدیدی روی جنبه‌های مختلف سلامت انسان دارد ولی با رعایت مواردی می‌توانیم از میزان تأثیرات منفی ناشی از آلاینده‌های هوا کم کنیم.