آذری جهرمی: چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد

آذری جهرمی: چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد

وزیر ارتباطات در رابطه با قطع سراسری اینترنت اعلام کرد شبکه‌ی ملی اطلاعات به‌معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای  شبکه‌ی ملی اطلاعات ضربه می‌زند.