آذری جهرمی: به نظر من اینترنت ۱۰۰ درصد به زودی وصل می‌شود

آذری جهرمی: به نظر من اینترنت ۱۰۰ درصد به زودی وصل می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک برنامه‌ی رادیویی گفت شخصا به‌صورت مستمر در حال پیگیری است تا با صلاح‌دید مراجع امنیتی و شورای امنیت کشور بتوان ارتباطات را مثل قبل برقرار کرد.