آخرین تغییرات iOS 13 باعث حذف تصادفی ایمیل‌های کاربران شد!

آخرین تغییرات iOS 13 باعث حذف تصادفی ایمیل‌های کاربران شد!

به‌لطف آخرین طراحی و به‌روزرسانی iOS 13، کاربران به‌طور تصادفی به‌جای پاسخ به ایمیل‌هایشان، آن‌ها را حذف می‌کنند.