گزارش زومیت از رویداد تدکس اصفهان با نام پیشگامان

گزارش زومیت از رویداد تدکس اصفهان با نام پیشگامان

تدکس اصفهان در تاریخ هشتم شهریور سال جاری در هنرسرای خورشید برگزار شد و سخنران‌های متعددی در حوزه‌های گوناگون در آن حضور داشتند.