درخشش عجیب و بی‌سابقه سیاه چاله مرکز راه شیری نشانه چیست؟

درخشش عجیب و بی‌سابقه سیاه چاله مرکز راه شیری نشانه چیست؟

ساگیتاریوس A* که معمولا سیاه‌چاله‌ای آرام و کم‌تلاطم است، اخیرا نور درخشان و عظیمی را از خود منتشر کرده که هنوز علت آن مشخص نیست.