استعمار مریخ؛ رویایی دور و دست‌نیافتنی برای انسان

استعمار مریخ؛ رویایی دور و دست‌نیافتنی برای انسان

در سال‌های اخیر بحث بر سر مستعمره‌سازی مریخ در میان شرکت‌های مختلف بالا گرفته است. اما آیا می‌توان با وجود محدودیت‌های فناوری و اقلیمی مریخ، در آینده‌ی نزدیک به این هدف رسید؟